Podmínky rezervace

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Pro rezervaci Vám bude vystavena Proforma faktura ve výši 50% z celkové ceny ubytování, která bude splatná do 7 dnů ode dne vystavení. Po jejím uhrazení Vám bude vystaven Doklad o přijaté platbě a potvrzení rezervace, která se tímto stane závaznou. V opačném případě se rezervace automaticky ruší. Součástí závazné rezervace je Smlouva o krátkodobém pronájmu, která Vám bude předložena k podpisu při příjezdu. 

Nepřijímáme platební karty. Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.

CZK Platba:

–    Club trading s.r.o.

–    Číslo účtu: 196256146/0300

–    IBAN: CZ0903000000000196256146

–    Swif kód: CEKOCZPP

EUR Platba:

–    Club trading s.r.o.

–    Číslo účtu: 218019425/0300

–    IBAN: CZ1603000000000218019425

–    Swif kód: CEKOCZPP

Naše ubytování si také můžete rezervovat přes Booking.com zde: U Justina chaloupka, U Justina na břehu nebo U Justina na potůčku.

STORNO POPLATEK:

Storno poplatek představuje náhradu škody způsobené ubytovateli a při úplném zrušení objednaných služeb bude hostům účtován storno poplatek ve výši zaplacené zálohy.

V případě storna z vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu, v opačném případě změnu termínu nelze uplatnit.

UBYTOVACÍ ŘÁD A SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM PRONÁJMU:

Před založením rezervace Vás prosíme, abyste se seznámili s Ubytovacím řádem a Smlouvou o krátkodobém pronájmu, můžete tak předejít zbytečným nedorozuměním.

U Justina na břehuubytovací řád

U Justina chaloupka – ubytovací řád

U Justina na potůčku – ubytovací řád

U Justinasmlouva o krátkodobém pronájmu

Pro rezervaci prosím navštivte stránku – kontakty.